Ett fint vackert värdigt personligt avsked

Med Helene Bolling som Borgerlig officiant vid begravning

Helene Bolling

Borgerlig officiant vid begravning

Min väg korsades med begravningsbranchen i Oskarshamn 2017 genom att en kurskamrat på min vävkurs fick arbete på en begravningsbyrå och jag frågade om de behövde hjälp. Jag fick hoppa in lite emellanåt och jag fick lära mig det mesta inom detta viktiga yrke.

Mitt första möte med begravningar, det var när min morfar gick bort och begravningen inte kändes så bra, så nånstans där började en tanke gro att detta måste man kunna göra annorlunda. Jag fick känslan av att kunna bidra till det sista avskedet på ett varmare sätt.

Min bakgrund är egentligen människovårdande yrken genom  i stort sett hela mitt liv, så att få möta människor och min genuina vilja att hjälpa människor faller sig ganska naturligt.

2018 fick jag så mitt första uppdrag som officiant. Har sedan dess haft flera varierande uppdrag.

Min ambition är att göra det sista avskedet till ett vackert och värdigt avsked och en väldigt personlig minnesstund.

Jag åtar mig officiantuppdrag på följande orter med omnejd:

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning gör att Ni har stora möjligheter att skapa ett personligt avsked. Det finns ingen färdig rutin att följa. Därför kan du utforma ceremonin precis som du själv önskar, eller som den bortgångna skulle ha önskat.

Precis som varje människa är varje begravning unik. Vid en borgerlig begravning finns det många sätt att låta avskedet spegla din kära. Egentligen finns det inga regler eller begränsningar, och alla som vill kan begravas borgerligt även om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund.

Många väljer att låta begravningsceremonin följa ett visst tema. Det kan vara något särskilt intresse, livsåskådning, viktiga händelser eller naturen. Då kan musik, dikter och utsmyckningar knyta an till det temat.

Jag som borgerlig officiant hjälper dig gärna att både planera samt hålla i ceremonin. Kostnaden för att anlita en borgerlig officiant varierar från 3900:- och upp, beroende på upplägg och tidsåtgång.

Plats för den borgerliga begravningsceremonin

Det finns flera möjligheter när det gäller att välja plats för en borgerlig begravningsceremoni.

Vanligast är att en borgerlig begravning förrättas i ett kapell, dels för att de uppförts för ändamålet och dels för att det ingår i begravningsavgiften och således blir gratis att låna när det är aktuellt som medborgare folkbokförd i Sverige. 

Men ceremonin kan till exempel ske i hemmet, i en samlingslokal eller på någon vacker plats i naturen.

Den borgerlige officiantens uppgifter

I god tid före begravningen planerar vi tillsammans hur ceremonin ska utformas. Vad som ska hända och när under akten de ska ske. Ofta får du som anhörig berätta om den bortgångna och dennas liv, och vad du vill ska säga om den som gått bort.

Ju tidigare vi träffas desto bättre. Ibland ändrar man sig efter hand, och om vi börjar planeringen tidigt finns det gott om tid att känna efter så att allt känns rätt.

Just eftersom man har så stor frihet är planeringen viktig, och det gäller för mig som officiant att lägga samman alla tankar, minnen, dikter, musik och andra element så att allt fungerar smidigt tillsammans.

Under själva begravningsakten har jag som borgerlig officiant liknande roll som prästen har i en kristen begravning. Jag håller i ceremonin och är ofta den som står för huvuddelen av allt tal om Ni så önskar.  En skillnad mot kyrkliga ceremonier, där man talar mycket om den bortgångnas liv efter detta, pratar man i regel mer om dennas liv och gärningar här på jorden.

Det förekommer ganska ofta att man tillsammans med mig som officiant väljer ett tema som ceremonin går i. Det kan vara den stora bortgångnas intressen i livet, dennes gärningar eller resor i världen. Temat kan återspeglas även i valen av kistdekorationer och övrig smyckning av lokalen.

Trots att en borgerlig begravningsceremoni inte är religiös så kan man sjunga psalmer. Allt är upp till Er. Vissa väljer hellre att spela upp musikstycken som speglar den bortgångnas personlighet.

Den borgerliga begravningsceremonin koncentrerar sig främst den bortgångnas personlighet och intressen, den bortgångnas syn på livet, naturen, intressen och hobbys. Man kan även förstärka med blommor och dikter om den avlidne exempelvis gillade hösten o.s.v. Ceremonin blir en hyllning för det liv den bortgångna levt.

Hör gärna av dig till mig

Tillsammans skapar vi en fin och personlig ceremoni

2Asset 1
helene3

Helene Bolling